zaterdag 22 april 2006

'Ceremoniële rol voor Oranjes'


De Volkskrant, zaterdag 22 april 2006

De politiek-inhoudelijke rol van de monarchie moet worden ingeperkt of afgeschaft. Een meerderheid van de meest invloedrijke Nederlanders, onder wie bestuurders, senatoren, topondernemers en wetenschappers, vindt dat het koningshuis een louter ceremoniële functie moet krijgen.

Dit blijkt uit een enquête van TNS NIPO in opdracht van de Volkskrant onder vierhonderd leden van de 'bestuurlijke elite' - mensen die een reeks van functies op diverse maatschappelijke terreinen vervullen en zodoende invloed uitoefenen op het beleid in Nederland. Deze elite werd in het onderzoek over tal van thema's ondervraagd.

Van de 277 respondenten op de enquête onderschrijft 56 procent (155 personen) geheel of gedeeltelijk de stelling dat het koningshuis een louter ceremoniële rol moet krijgen. Bijna veertig procent (38%) is het er geheel mee eens. Opvallend daarbij is dat de helft van de respondenten soms of zelfs geregeld persoonlijk contact heeft met leden van het koninklijk huis. Ruim veertig procent (42%, 118 personen) zijn het (gedeeltelijk) oneens met de stelling.

De enquête maakt deel uit van een onderzoek van de Volkskrant naar de bestuurlijke elite, waarover de komende acht weken elke zaterdag bericht zal worden. Bovendien is er in samenwerking met de Erasmus Universiteit een top 200 gemaakt van de invloedrijkste Nederlanders. Bijna veertig jaar na de Tweehonderd van Mertens is Nederland onherkenbaar veranderd, maar een invloedrijke elite is er nog steeds.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van De Volkskrant. Het veldwerk vond plaats in de maanden februari en maart 2006. Het onderzoek is schriftelijk en via een online enquête uitgezet onder 400 personen. Hiervan werkten 277 personen mee.

Bij publicatie of verspreiding graag de bron TNS NIPO/De Volkskrant vermelden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Peter Kanne (tel: 020 522 59 24).