dinsdag 18 mei 1999

Europees Hof: adellijke titel onderdeel van de geslachtsnaam


In de uitspraak van 18 mei 1999 (Application no. 45908/99, zaak Wollf Metternich) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald dat in Nederland een adellijke titel onderdeel uitmaakt van de achternaam, "Under the relevant provisions of Dutch law governing names, noble titles and predicates form a part of a noble person’s family name.". De Raad van State had al eerder bepaald dat aan de adellijke status geen rechten en vrijheden meer gekoppeld: "In a decision of 21 February 1995 (Case no. R01.92.0559), the Administrative Law Division held that noble status is to be regarded as a historically grown institute to which, since 1848, no longer any rights and freedoms pertain."

De uitspraak is te vinden op de website van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.